DEZE SITE IS VERHUIST

woensdag 16 mei 2012

‘Demonstrant moet harder kunnen optreden’

Dat vindt althans Henk ‘Rode Vuist’
de Vries van de gematigd-extremistische Denkbeeldige Partij. Als het aan de DP ligt moeten demonstranten harder kunnen optreden tegen gewelddadige politie-agenten, zonder dat zij worden beschuldigd van openbare geweldpleging. Volgens de partij worden demonstranten tijdens acties vaak door baldadige agenten in elkaar geslagen, maar hebben zij geen wettelijke bevoegdheid zichzelf te kunnen verdedigen. 

Door De Zwarte Lynx

Henk ‘Rode Vuist’ de Vries heeft hiervoor een pamflet op de deur van de Tweede Achterkamer gespijkerd. Daarin stelt hij dat bij 1-mei demonstraties in 2010, 2011 en 2012 in de steden Rotterdam, Nijmegen, Utrecht en Amsterdam actievoerders met “hard politiegeweld” werden geconfronteerd waarop zij geen enkel weerwoord konden geven. Ook bij andere acties in de afgelopen jaren zou de politie hard hebben opgetreden, en demonstranten niks anders hebben kunnen doen dan “We are peaceful – What are you?” te schreeuwen. Bij het “brute ingrijpen” naar aanleiding van een kraakactie in Amsterdam Oost “leidde het maken van een ‘v-teken’ met de hand opnieuw tot klappen en arrestaties.”

Actievoerster Ingrid ‘Bivakmutsje’ WATGAATJOUDATAAN!? staat sympathiek tegenover het voorstel, hoewel ze stelt “te moeten kotsen van elke partijpolitiek”. Louter passieve maatregelen waarmee demonstranten zich beschermen “blijken niet afdoende te zijn. Sterker nog, ze worden gebruikt als reden om ons extra hard in elkaar te meppen.” Te denken valt hierbij aan versterkte spandoeken “waarmee klappen afgeweerd kunnen worden” en gezichtsbedekking die “voorkomt dat je gezicht op een billboard wordt geplaatst met ‘HOOLIGAN’ eronder, nog voordat er ook maar één rechter aan te pas is gekomen om te oordelen of je daadwerkelijk iets hebt gedaan.”

Eloïse ‘Stink-Hippie’ Haersma-Buma, van de Pacifistische GeitenwollenSokkenBond voor Thee-Leutende SufKutten (m/v) (PGSB-TLSK), staat verrassend genoeg ook niet afwijzend tegenover het inititiatief. Een van haar dreadlocks uit haar ogen halend, vertelt zij “jarenlang hebben we mensen als Henk en Ingrid opgeroepen geweld niet met geweld te beantwoorden.” Het idee hiervan zou zijn geweest dat zo’n houding zou “de-escaleren, waardoor we met minder geweld zouden worden geconfronteerd.” De strategie was volgens haar met de beelden van het politiegeweld in de hand de publieke opinie dit geweld te laten afkeuren, en via het aankaarten ervan bij de politiek en klachten in te dienen bij de politie het geweldadig politie-optreden te doen verminderen. 

“Deze strategie, in de volksmond ‘huilie huilie doen’, heeft niet het verwachte resultaat opgeleverd” stelt de woordvoerster van de PGSB-TLSK. “Sterker nog, het politiegeweld is de afgelopen jaren juist toegenomen.” Onder deze omstandigheden kan zij het niet over haar hart krijgen mensen als Henk en Ingrid “een duidelijke falende strategie te blijven voorschotelen.” 

Of het pamflet van Henk ‘Rode Vuist’ de Vries, getiteld “Ik ben Gekke Henkie niet, je hebt Geluk dat ik je niet voor je Kop Schiet”, besproken zal worden in de Tweede Achterkamer valt te betwijfelen. Een woordvoerder heeft reeds laten weten dat men “in de regel niet luistert naar geluiden uit de samenleving, behalve als ze met een zak geld gepaard gaan”.

[diss-claimer: dit is géén oproep tot geweld. (Politie)geweld roept (volks)geweld op.]