DEZE SITE IS VERHUIST

donderdag 18 april 2013

Identitair Verzet wil demonstreren tegen de Vluchtkerk. Wie zijn het?

Identitair Verzet heeft aangekondigd te gaan actievoeren tegen de Vluchtkerk op de 21e. Wie zijn dit? De Rode Lynx probeert het uit te vogelen.

Foto: Géneration Identitaire bezet een moskee in Poitiers, oktober 2012.

Dit is een redelijk los geschreven artikel, dat geheel gebaseerd is op eigen onderzoek. Ik heb hier weinig over kunnen vinden bij de bekende sites. Dus mocht iemand een duidelijke fout zien, of een goede aanvulling hebben, laat me dat even weten, dan pas ik het aan. De beste inzender krijgt een koekje. Update 19 juni: nu.nl blijkt te linken naar dit artikel en citeert de Rode Lynx. Ik zou Géneration Identitaire bijvoorbeeld typeren als 'Boskoopse jongens'. Dit klopt niet helemaal: zo gebruik ik het woord 'jongens' niet eens. Maargoed, ik ben vereerd. Wat hier wel is te lezen is dat GI inderdaad de zoveelste nazi-splinter is, maar dan wel van een nieuw slag die op een vreemde nationalistische manier ook lokale diversiteit viert.

Laten we even beginnen bij het begin. Prominent op de internetpagina van 'Identitair verzet' staat een youtube filmpje. Hier is een Franstalige 'oorlogsverklaring' te horen. Affijn, dat is patserpraat, in werkelijkheid zitten deze blanke helden vooral kogels te typen op forums met gefrustreerde rukkende pubers. En in hoeverre men nu werkelijk een echte nationalist is, door ideeën over te nemen van een inferieur ras, namelijk het niet-Germaanse Gallische ras, dat is natuurlijk ook twijfelachtig. Maar deze Géneration Identitaire beweert overal hun Lambda vlag mee te nemen. Google dat maar eens!

De Lambda siert dikwijls homovlaggen. Pannekoeken....ik bedoel, homo-tekens zijn natuurlijk de shit, maar het past niet zo goed bij neonazisme. Dus vervangt Identitair Verzet de Griekse Lambda met de Griekse O-mega. Oftewel, de retoriek van de aankondigende video (we dragen trots onze Lambda vlag) wordt al door hun eigen voorpagina, op de eerste blik, gereduceerd tot bla. Want hoe kan je nou op de voorpagina zeggen altijd trots je Lamda vlag te dragen, om vervolgens die te vervangen door een O-mega? En dat is het beetje het moraal van het verhaal. Identitair Verzet is gewoon weer de zoveelste Nazisplinter.

Na een eerdere faal, die al volgde op een faal, heeft men weer een nieuw masker opgezet, nieuwe protserige aankondigingen gedaan enzoverder. De ene keer is het openlijk neonazistisch en gewelddadig, de andere keer is het 'net' extreemrechts, met een woordvoerder in een apenpakkie zoals Paul Peters. Het motto van deze variant: wij zijn niet rechts, niets links. Wij zijn boos en activistisch en willen terug naar de tradities en onze wortels, die lokaal zijn. Wij zijn het slachtoffer van de multiculturele, betuttelende, indoctrinerende generatie-'68.

Nazi's falen al jaren in Nederland. Dit heeft verschillende redenen, die ik niet goed ken, maar dit is mijn indruk: ten eerste heeft de crisis het politieke landschap omgegooid. Net als radicaal links heeft extreems rechts grote moeite met inspelen op deze nieuwe omstandigheden. Ten tweede heeft zich met Wilders een nieuwe, relatief succesvolle, kracht ontplooid op extreemrechts. Wilders' haat biedt aan de ene kant een nieuwe voedingsbodem voor de nazi's om op te groeien, maar aan de andere kant is het ook een concurrent. In tegenstelling tot de nazi's echter bouwde Wilders niet aan een straatbeweging; wat zijn huidige 'verzetstoer' in dat opzicht betekent, moeten we nog bezien.

Ten derde hebben antifascisten structureel nazi's geconfronteerd. Ik ben het niet eens met de strategie van de AFA's(1) over de jaren, maar denk wel dat hun verzet, waar ik zelf ook een bescheide bijdrage aan heb geleverd, zeker heeft bijgedragen aan het breken van het zelfvertrouwen van nazi's. Iedere keer proberen nazi's opnieuw een groepje op te starten, om vervolgens te falen, uiteen te vallen, en dan weer wat later het opnieuw te proberen met een nieuw groepje.

Het eerste wat we vinden over Identitair Verzet, naast de anti-vluchtkerk demo, is een bericht op Alphen Stad FM. Het handelt over iets in nabij Alphen a/d Rijn. De vorm en inhoud van het artikel laten zien dat hier een persbericht is overgenomen. Dit wordt bevestigt doordat de schrijver, Michel la Faille, een student journalistiek is van 23 jaar oud. Hij heeft nog niet de vaardigheden ontwikkeld die de meeste journalisten gebruiken om te verhullen als ze persberichten overnemen. En inderdaad is in ieder geval één zin direct gekopieërd: foei Michel la Faille.

Hoe dan ook, de actie ging over het willen stoppen van een 'Polenhotel' in Boskoop, waar de gemeente geld in ging stoppen. Dit speelde in maart. Oost-Europese werknemers die al werkten in Nederland zouden hier een betere huisvesting krijgen. Op deze manier probeerde ID-verzet dus een graantje mee te pikken van Wilders' Polenmeldpunt: een duidelijk geval van hoe Wilders' haat nazi's in de kaart speelt. Maar wat hebben deze übermenschjes dan voor elkaar gekregen? Posters plakken en een flyerronde!

Meestal denk ik bij een oorlogsverklaring toch wel aan iets spannenders. Maargoed, ze konden wel kennelijk hun actie doen en dat is op zich jammer. Op hun website is geen ronkende verklaring te vinden die vertelt over hoe enthousiast men reageerde op de actie, wat meestal wel het geval is, volgens de nazisites. Mijn vermoeden is dan ook dat dit met een sisser afliep en ze stonden te falen met hun flyers. Het haalde dus wel zoals gezegd Alphen Stad FM.

Een andere actie, in april, was gericht tegen een kunstwerk met een standbeeld van Stalin. Dit standbeeld is een wat aparte anti-communistische uiting. Het beeld bevindt zich sinds 1986 in Nederland, en sinds tien jaar op zijn huidige plaats in Den Haag. ID-verzet heeft om het geheel folie gewikkeld en wat postertjes er op geplakt. Het lijkt niet echt veel. Als men deze acties echter samen bekijkt met de anti-Vluchtkerkactie, dan lijkt ID-verzet een naziorganisatie die er vooral op gericht is om in de publieke aandacht te komen.

Laten we dan even kijken naar de internationale achtergrond die ID-verzet lijkt te inspireren. Op de Franse site zien we al snel hoe men omgaat met de elkaar tegensprekende nationalismes. Aanvankelijk lijkt men Frans-nationalistisch te zijn, maar dit is niet persé zo. In plaats daarvan is dit radicaal lokalistisch en wordt het lokale Normandische gevoelens ondersteund en het Provencaals nationalisme gesteund. Het is dan ook aanvankelijk opmerkelijk hoe er een Generation Identitaire lijkt te zijn in Vlaanderen, dat gesteund wordt uit Frankrijk. Immers is vaste hap in Vlaams nationalisme, sinds honderden jaren, het anti-Franse. Maar dit is dus opgelost door het lokalisme.

Sterker nog, Generation Identitiare keert zich tegen Franse nationalistische feestdagen zoals quatorze juillet. Want niet alleen was die feestdag volgens GI ingesteld om de Fransen een loer voor de ogen te draaien na het verlies in 1870 tegen Pruisen, ook is Frankrijk helemaal niet één land. In plaats daarvan is Frankrijk de Europese verscheidenheid, met Romaansen, Kelten en Germanen. GI viert dus, op opmerkelijke wijze, de lokale verscheidenheid, maar dan zoals die altijd geweest zou zijn. Afrikanen horen er niet bij.

Dat is natuurlijk alles leuk en wel, maar een groot deel van wat ooit Vlaanderen was ligt in Frankrijk en bovendien is de helft van het huidige Vlaanderen eigenlijk Brabant. Dus de verschillende nationalismes bijten elkaar wel degelijk. Maargoed, dit is dus een relatief nieuwe theoretische achtergrond voor nazi's, en het is dus anders dan bijvoorbeeld het Diets-nationalisme van Voorpost.

Als het gaat om symboliek dan heeft men het kameleonachtige van de Autonome Nationalisten kennelijk overgenomen. Dit waren nazi's, met name in Duitsland, die de symboliek van de AFA overnamen. Qua vormgeving van GI is het flitsend en fris, een mengeling van Duitse radicaallinkse vormgeving en hipster. Maar ook wordt bijvoorbeeld opgeroepen tot een printemps Francais, een Franse lente. Van enige tegenstrijdigheid tussen Moslims haten en een term van hun overnemen is geen sprake.

Dit soort nazi's zijn dan ook enorme opportunisten. Autonome Nationalisten waren een paar jaar geleden nog op de straat te zien tegen het kraakverbod, maar gaan nu de straat op om strikte naleving van het kraakverbod te eisen. Hoe dan ook, het idee is duidelijk: het aanspreken van boze rechtse jeugd, en tot dat doel wringt men zich in allerlei ideologische bochten. Wat GI dan lijkt te doen is posters plakken en flyeren; demonstraties meelopen zoals tegen het homohuwelijk; openlijke debatten en manifestaties organiseren; protesteren tegen moskeeën, zoals door in Poitiers succesvol een Moskee te bezetten. Verder probeert het een sociale basis te winnen door voedsel te geven aan 'echte' Fransen (ook al bestaat Frankrijk kennelijk niet echt), net zoals Gouden Dageraad dat doet in Griekenland. Foto's geven de indruk dat het gaat om enkele groepjes van tientallen, maar ook zijn er berichten dat er in 2009 600 aanhangers zich verzamelden in Orange. De Franse GI lijkt weinig moeite te hebben met de Lambda, ook al protesteerden ze tegen homo's.

Wat dit betekent voor ID-verzet in Nederland is nog maar te bezien. Ik kan me moeilijk voorstellen dat er een apart ID-verzet in bijvoorbeeld Friesland opkomt: daarvoor is nazistisch nationalisme in Nederland te veel gericht op de integriteit van de staat als geheel. Net zo goed kan dit opnieuw een poging zijn een 'succesvolle' buitenlandse beweging te kopieëren, zoals de Dutch Defence League dat probeerde. Deze DDL faalde gelukkig tamelijk hard, mede vanwege een actie die er tegen gericht was.

Als we hier van uit kijken naar de actie die gepland is in Amsterdam op de 21e dan denk ik dat het heel erg goed is dat vanuit de Vluchtkerk wat gebeurd. Met deze actie heeft men iets van een antwoord op de nazi's, maar belangrijker is dat ze doorgaan met hun eigen acties. Want in tegenstelling tot het toch redelijk marginale van vele antifa acties, weten de vluchtelingen echt een invloed te hebben op de politiek en hier moet men zeker mee doorgaan.

Tegelijkertijd zouden nazi's ook gewoon geen poot mogen zetten in Amsterdam. Vooral niet Amsterdam. Waarom? Omdat ik ook gewoon een beetje een chauvinist ben, en je komt niet aan mijn stad. Dus ik hoop van harte dat iedereen die ook maar een knip voor z'n neus waard is ofwel zich aansluit bij de vluchtelingen, of de nazi's gaat confronteren. We weten hoe het moet, en ik neem aan dat de superjoden ook gewoon weer aanwezig zijn. Vorige keer in De Baarsjes gingen ze met de staart tussen de benen ervandoor. No Pasaran!


(1) Er is niet één AFA, maar de AFA is versplinterd. Op dit moment is er niet echt een functionerende AFA in Amsterdam, is er een AFA Nederland dat vooral in Nijmegen zit en is er een AFA Den Haag en een AFA Friesland. Althans, dat is mijn laatste informatie. Daarnaast schijnt er nog wat over te zijn van de ARG, een poging van Amsterdamse AFA'ers om te verbreden. Verder zijn er natuurlijk wel velen die sympathiseren met het idee 'AFA'.

Facebook spam is de ultieme vrijheid Facebook spam is de ultieme vrijheid