DEZE SITE IS VERHUIST

vrijdag 30 augustus 2013

Gratis universitair onderwijs

De universiteit kost veel geld en je krijgt er een aanfluiting voor terug. Het mooie is dat universitair onderwijs nu ook gratis te krijgen is, als je slim bent en een beetje kan zoeken. Veel hoorcolleges staan online. En dan van Yale, Harvard en dergelijke. Leren terwijl je de afwas doet, dus.

www.freevideolectures.com is een goede om mee te beginnen. Uiteraard is de afdeling geschiedenis het interessants, maar er is ook veel anders te krijgen. Ik heb nu, voor gratis en voor niets, hier een cursus vroeg modern engelse geschiedenis gevolgd. Wat de Engelse hoogleraar nog wel mis heeft is dat de Engelsen de tweede engelse zeeoorlog verloren, maargoed, niets is perfect. De colleges van de University of Houston kan je beter overslaan, die zijn van laag niveau, maar die van de bekende topuniversiteiten zijn echt enorm inzichtelijk. Je kan zelf kiezen of je alleen naar het college wil luisteren, of dat je ook de boeken wilt lezen. 

Wat erg mooi is is de cursus oude Griekse geschiedenis. Niet dat geleuter over mythen etc. dat je hier in Amsterdam moet aanhoren, maar in plaats een echte klasse-analyse. Revoluties spelen blijkbaar een enorm grote rol in de Griekse geschiedenis! Deze Donald Kagan die de les geeft is bepaald niet links, het is zelfs een redelijk rechts persoon, en verheerlijkt (zoals ze dat allemaal doen) de Grieken. Maar het is een prachtig verhaal. 

Of wat te denken van de Chinese geschiedenis? Wat een rijkdom aan verhalen. Iedereen heeft wel eens gehoord van, of ze ontmoet, activisten die zeggen: 'Het lukt ons niet de wereld te veranderen, laten we met een groep van de juiste mensen er op uit trekken om een ideale landbouwcommune te starten'. Hoe oud is dat idee? Het is een stroming binnen het confucianisme, 2400 jaar oud.

Kortom: zoek even flink wat rond op het internet naar gratis onderwijs, voordat je naar de universiteit gaat. Wat je daar van waarde kan leren is een wetenschappelijke methode. Dat is niet iets dat je 1-2-3 van het internet haalt. Maar is dat werkelijk jaren van je leven waard? Is dat werkelijk een schuld waard die tientallen jaren je lasten zal verzwaren, wat je achter je aan zal slepen? 

Apoya el paro nacional: De Colombiaanse staking, live verslag

Vandaag was de tiende dag van wat hier de “nationale agrarische staking” wordt genoemd. Bij deze acties zijn honderdduizenden mensen betrokken. In meer dan 25 van de 32 departementen van het land zijn acties gaande. De acties bestaan uit barricades, manifestaties, sit inns, stakingen en, wat op dit moment het grootste drukmiddel lijkt, de blokkade van wegen. Op 66 plaatsen in het land worden op dit moment wegen geblokkeerd, inclusief hoofdwegen. Het leger reageert door nog open knooppunten te militariseren. De laatste dagen slaat het steeds meer over naar de steden. In bijna alle steden van het land vinden nu dagelijks manifestaties plaats.

Door In den vreemde

Wat is er aan de hand? De regering Santos is niets anders dan voortzetting van het beleid van zijn voorganger Uribe, namelijk de verrechtsing van Colombia. Waar Uribe zich gedroeg als een lompe militaristische cowboy, probeert de huidige president Santos zich te profileren als de gecultiveerde redelijkheid. Hij probeert Colombia te “normaliseren” om te liberaliseren en buitenlands kapitaal aan te trekken. Dit betekent een ultra-neoliberaal beleid. Uribe en Santos zijn twee stappen in het zelfde project.

De laatste jaren zijn er Vrijhandels Overeenkomsten getekend met de VS, Panama, Zuid-Korea en heel recent met de EU. Bij ieder vrijhandelsverdrag zien grote delen van de bevolking hun inkomen met tientallen procenten dalen. Steeds zijn eerst de mensen aan de beurt die een directe relatie hebben met het land, de boeren, de mensen die in de goudmijnen werken etc. Inmiddels zijn hier in de supermarkt Nederlandse aardappelen goedkoper dan Colombiaanse. De prijs van kunstmest en pesticiden is nergens op de wereld zo hoog.

De vrijhandelsverdragen betekenen niet alleen heel basaal concurrentie, maar ook dat buitenlandse multinationals toegang krijgen tot het verkrijgen van land in Colombia. Een andere belangrijke sector is de mijnbouw. De groeiende mijnbouw is een speerpunt van het beleid. Met de aanstaande pacificering van het platteland, na het FARC lijkt ook het ELN (guerrillaorganisatie in Colombia, slag kleiner dan FARC - RL) over vrede te willen spreken, zal dit alleen maar toenemen. In het kader van de vrijhandelsverdragen is de mijnbouw door kleinere Colombiaanse bedrijven verboden. Alleen buitenlandse multinationals krijgen nog toegang. Voor de Colombiaanse werknemers hebben zij niets anders te bieden dan extreme lage lonen en kwikvergiftigingen.

Vorige week maandag kwamen een groot aantal agrarische sectoren in actie. Ook de vrachtwagen chauffeurs, kampend met lage lonen en hoge brandstofprijzen, doen mee. De omvang van de acties lijken iedereen te verbazen. De regering Santos heeft te eerste dagen het bestaan van de staking simpelweg ontkent. 27 augustus heeft het echter aangekondigd te gaan praten.

Rode Lynx: in het westen zien wij 'strijd in Colombia' vaak als FARC - regering. Is deze staking een nieuwe strijd, die los staat van de guerrilla? In hoeverre heeft men last van een negatieve associatie met de FARC, in hoeverre probeert men iets nieuws op te bouwen; of worden juist guerrilla en dit protest beide als onderdeel gezien van een traditie van legitiem boerenprotest?

In den vreemde: In Colombia is een nieuwe beweging aan het ontstaan. Dit is een links dat los staat van het FARC en het ELN. Het bestaat uit twee relatief nieuwe interessante partijen. De nieuwste van deze twee heet Marcha Patriotica, en wordt geleid door de Afro-Colombiaanse vrouw Piedad Cordoba. Ze is erg populair onder onder een grote groep mensen. Beide partijen hebben geen directe banden met de guerrilla en keuren het geweld af om strategische redenen. Het Colombiaanse volk is heel moe van decennia lang oorlog. Deze partijen veroordelen de guerrilla niet, maar bieden een nieuwe weg, en dat slaat aan. Het lijkt erop dat deze partijen een grote rol spelen in de acties. Maar wie precies wat organiseert lijkt niemand echt te weten. Natuurlijk spelen het FARC en ELN op meer lokaal niveau ook een rol, in bepaalde gebieden zijn zij decennia lang verweven met de boeren bevolking. Maar de landelijke coördinatie komt niet van hen.

Natuurlijk probeert de regering de boerenacties te criminaliseren door hen het stempel “guerrilla” op te drukken. Dit is iets dat de regering altijd doet bij iedere vorm van links. Constant worden computers van linkse leiders gevonden waar in staat dat zij gefinancierd worden door het FARC. Maar dit keer lukt het niet. De acties zijn simpelweg te verspreid over het land. Hoe kan het FARC achter acties zitten in gebieden waar zij niet actief is?

Rode Lynx: Wat is de relatie met andere bewegingen in landen zoals Equador en Venezuela? Is dit een uiting van een linkse of volkse onderstroom die in Colombia er altijd al was, maar gewoon niet zoals in Venezuela en Equador tot uiting is gekomen, of is dit een nieuwe beweging, die niet samenhangt met de 'linkse golf' die door Zuid-Amerika ging begin dit millennium?

In den vreemde: Deze beweging is een puur Colombiaanse beweging. Natuurlijk hebben leiders van de politieke linkse partijen kennis van wat er in de buurlanden gebeurt, maar het overgrote deel van het Colombiaande volk heeft dit niet. In Colombia bestaan alleen maar ultra-rechtse media. Telesur (transnationale Latijns-Amerikaanse zender, initiatief van Chavez - RL) is ten strengste verboden. De mensen hebben bijna geen kennis van het Bolivariaanse revolutionaire proces in de buurlanden.

Links in Colombia is altijd heel sterk aanwezig geweest en is altijd radicaal geweest. Als reactie hierop zijn de paramilitairen in het leven geroepen door toenmalig gouverneur Uribe. Tienduizenden utra rechtse en ultra sadistische doodseskaders teisterden en teisteren het land. Dit heeft de mogelijkheden voor links natuurlijk beperkt. Waar links op het platteland nog stand heeft kunnen houden is dit voor stedelijke gebieden minder het geval. Hier maken de paramilitairen de dienst uit en zijn vakbonden sterk verzwakt door de moorden op leiders en activisten.

Rode Lynx: Hoe merk je de staking in het gebied waar je woont? Is er gebrek aan levensmiddelen? Hoe breed is de steun en vanuit welke delen van de bevolking komt die? Wat is het vooruitzicht voor deze strijd, ik heb begrepen dat de onderhandelingen serieuzer worden?

In den vreemde: Ik woon in Medellin, de tweede stad van het land en zonder twijfel de stad met de sterkste dominantie van de paramilitairen. De effecten van de staking zijn zichtbaar in de legere schappen in de winkels en moeilijker te verkrijgen brandstof, maar leiden nog niet tot echte tekorten. Bij een groot aantal bedrijven daarentegen doen de blokkades pijn.

In Medellin houden mensen om begrijpelijke redenen hun politieke kaarten heel dicht bij de tafel. Maar duidelijk is dat er een sympathie bestaat. Veel mensen hebben hun wortels op het platteland en met het falen van het criminaliseren van deze beweging, voelen zij sympathie. Ik was sterk verbaasd toen ik zag dat gisteren de hooligans van de succesvolle club Nacional uit Medellin in het stadion een grote banner naar beneden rolden met de tekst “solidair met de agrarische staking”. Volgens mensen om mij heen is dit voor het eerst in meer dan 10 jaar dat zulke sympathieën getoond worden in de stad, dus eigenlijk sinds de overname van de paramilitairen in deze stad. In de avonden zijn er manifestaties. De sterk gepolitiseerde studentenbeweging heeft zich aangesloten.

Inmiddels heeft Santos aangegeven te willen praten. De eisen die genoemd worden zijn: - Stoppen van vrijhandelsverdragen
- Investering in onderwijs en gezondheidszorg
- Prijs pesticiden en kunstmest omlaag
- Brandstof prijzen omlaag
- (Her)Legalisering van kleinere mijnbouw

De strategie van Santos is nu om met de verschillende sectoren apart te gaan onderhandelen. En dit lijkt te gaan lukken. Op deze manier kunnen de grote lijnen van het beleid worden voortgezet met wat aanpassingen op sector niveau. De sectoren zullen dan zeker belangrijke zaken binnenslepen, maar de vrijhandelsverdragen blijven bestaan. Het gaat er nu om dat landelijk gecoördineerd wordt en dat alleen met alle sectoren samen gesproken zal worden.

zondag 18 augustus 2013

Recht op sociale huur!

Niet te geloven! Ik sta na al die jaren op plek nummer 1! ......in een flat in Uithoorn van 31 vierkante meter, en dan nog voor 500 euro ook....stelletje fokking KANKERLIJERS

woensdag 14 augustus 2013

Het grote succes van de Nederlandse regering: de economie

Weinig mensen zullen inzien dat de Nederlandse regering de meest succesvolle regering van Noord-Europa is, vooral als het gaat om de economie. Immers, de economie krimpt toch? Ik zal hier uitleggen waarom dit gebaseerd is op een ouderwetse misvatting. Een opvatting die ons als links bovendien tegenwerkt.

Het idee dat er 'een economie' is, de nationale economie, is achterhaald. Het is al lang niet meer zo dat politieke partijen Keynesiaans denken en doen: nee, er is nu een ander beleid, het neoliberale. Hierin is er geen nationale economie, maar is de overheid werkelijk geïnteresseerd in de BV Nederland, en hoe de rest hier aan dienstbaar gemaakt kan worden. De staat is zo niet geïnteresseerd in hoeveel geld er rondgaat in Nederland, maar in de winstmarges etc. van de bedrijven, hun gezondheid. 'De economie' wordt echter gemeten aan de hand van die oude normen van de nationale economie: hoeveel gaat er rond in Nederland, wat is het Bruto Nationaal Product?

Het meest nabije succesmodel is Duitsland. Duitsland was echter niet altijd die bloeiende economie die het de afgelopen jaren was, het was een aantal jaar geleden anders.(1) Duitsland heeft jarenlang de lonen en sociale uitgaven gedrukt om de winstmarges van de BV Duitsland omhoog te kunnen krikken. In dat proces werd het Duitse BNP jarenlang gedrukt: zowel de staat als de werkenden hielden de hand op de knip. Duitsland werd publiekelijk afgebeeld als mislukkeling, en dit werd gekoppeld aan de vraag of de moderne samenleving dan misschien faalde: lag het aan de buitenlanders en of de Oost-Duitsers? Maar de Duitse heersende klasse kneep in z'n handen. Want ze wisten dat het ze lukte, met de ijverige steun van de Duitse sociaal-democraten onder Schröder.

Langzaam werd de BV Duitsland telkens competetiever, tot het uiteindelijk exporteerde, exporteerde, EXPORTEERDE! Duitsland hoeft qua export slechts China voor zich te dulden: het is eigenlijk der Exportweltmeister. Kijk maar hoe import en export uit elkaar groeiden. De Nederlandse regering wilt precies dit truukje flikken, en het lukt. Lonen stagneerden al maar nu is Nederland echt de winstmargesopkrikmeister, melden de Britse media. De Britse heersende klasse wist de lonen sinds 2010 met 5,5 procent te drukken. In Nederland daalden de lonen met 6 procent; alleen in Portugal en Griekenland ging het nog verder omlaag. In Duitsland gingen de lonen met 2,7 procent omhoog. Verder weet de Nederlandse staat al jarenlang de lasten te drukken voor de bedrijven. Het effect van deze bezuinigingen is dat de nationale economie niet groeit, maar de export wel stevig gegroeid is sinds het begin van de crisis.

Linkse mensen houden veelal van Paul Krugman, omdat die altijd weer iets weet te zeggen tegen bezuinigingen. Zijn Keynesiaanse argumenten gebruiken wij tegen de bezuinigingen. Nu gaat hij recht tegen de Nederlandse regering in. Maar hij heeft er geen kaas van gegeten. Keynesianisme is achterhaald. We leven onder het neoliberalisme. Krugman heeft geen antwoord voor de problemen van vandaag, net zoals dat de SP geen antwoord heeft. Het is heel simpel. Er zijn twee uitwegen uit de crisis, de kapitalistische, en de socialistische. De kapitalistische uitweg is de Duitse uitweg. De industrie bloeit, maar de werkende klasse betaald: er zijn nu bijvoorbeeld veel 'ein euro jobs', geïntroduceerd door de sociaal-democraten. Er is dus geen 'nationale' bloei. Samsom en Rutte willen precies dit. De socialistische uitweg is nooit een stap terug in de tijd, terug naar de jaren '50, terug naar Keynes. Socialisme is altijd vóóruit, de enige uitweg is het geheel en al vernietigen van het kapitalistische systeem dat ons nu al jaren gevangen houdt in crisis. Een andere uitweg bestaat er niet, een andere uitweg is dagdromerij!

Waarmee ik niet wil zeggen dat socialisten niet zouden moeten vechten voor het behoud van rechten, of voor Keynesiaanse maatregelen. Hoe zullen ooit de werkende mensen socialisten vertrouwen, als ze niet in het hier en nu bewijzen dat ze hard willen vechten voor de belangen van werkende mensen! En dat gevecht in het hier en nu, dat is een gevecht binnen de grenzen van het systeem. Dus dat leidt ons tot een probleem: het gevecht dat we voeren leidt niet 1-2-3 tot een werkelijke uitweg, laat staan een socialistische uitweg, uit de economische crisis, en uit onze persoonlijke crises. We zullen ook eenvoudigweg het crisisbeleid niet kunnen verslaan zolang we onder het kapitalisme zijn. Maar door dat gevecht aan te gaan kunnen werkende mensen leren hoe het werkelijk in elkaar zit, dat er niet zoiets is als een 'nationaal' belang, maar alleen het belang van hunzelf, hun collega's en andere werkers, samen tegen de bazen n de regering. Daarom moeten socialisten daar ook zijn, in de gevechten in het hier en nu, om dat uit te kunnen leggen. Wat daar logisch uit volgt is dat ons verhaal niet moet suggereren dat gevestigd links (van Keynes tot Krugman) werkelijk een antwoord heeft op de crisis. Dat hebben ze niet. Het enige antwoord ligt in de werkende mensen zelf besloten, en dat moet ons project worden.

Daarom is het goed dat we de straat op gaan op 21 september, tegen de bezuinigingen. Het zal niet groot worden. Maar dit is een gevecht dat socialisten aan moeten gaan. Maar denk niet dat dit gaan winnen. Er zullen weer oproepen zijn als 'Wij willen/gaan de crisis niet betalen'. Duh dat je het niet wilt, maar de werkelijkheid is dat we de crisis al lang betalen. Er zullen weer oproepen zijn 'laat dit vooral een eerste moment zijn, nu moeten er meer acties volgen'. Dat hebben we ook vaker gehoord. Wat mij betreft mogen er wel eens wat vaker dingen geroepen worden die we echt waar kunnen maken. Al die manko's daargelaten, zoals die er ook waren op al dit soort protesten als Omsingel de bank en Rekening Retour, is het gewoon goed dat we gaan. Ik hoop dat iedereen die dit blog een beetje bijhoudt, komt.


(1) Als het gaat om Duitsland zijn er nog andere effecten. Duitslands industrie kon profiteren van de honger naar hoogwaardige machinerie die er in China is, en exporteerde zich zo een ongeluk. Op die manier ontsprong Duitsland de dans in Europa. Duitsland is meer gericht op deze industrie dan andere Europese landen en kon zo meer profiteren dan bijvoorbeeld Frankrijk. Het effect hiervan is echter niet groot genoeg om de groei van Duitsland an sich te verklaren.

maandag 12 augustus 2013

Jodendom bestaat uit Israël, de Holocaust en graaien: modern westers antisemitisme

Wat is mijn beeld van Joden uit de media? Ik hoor en zie niets dan de Holocaust, Israël, en het graaien. Het is iets dat je onbewust toch in je neemt, zo'n beeld. Je gaat Joden ook werkelijk zo zien. Zo werkt stereotypering. Dit is een belangrijk onderdeel van modern antisemitisme, maar helaas een antisemitisme waar veel Joden zelf aan bijdragen.

Ik liep door me woonplaats. Rechts zag ik vaag een naambord op een kantoor, het heette 'De Miranda'. Ik betrapte mij op deze gedachte: dat klinkt Portugees, dus Portugese Jood, dus dit is vast een kantoor dat zich bezighoudt met geld ofzo. Dat bedacht ik in nog geen seconde, nog voor ik werkelijk had gekeken: zo werken vooroordelen. Het is de manier waarop je als mens de wereld om je heen begrijpelijk maakt voor jezelf. Je gaat niet bij iedere indruk filosoferen en diep nadenken of iets wel juist is. Toen ik beter keek, bleek het kantoor De Miranda inderdaad inderdaad in hypotheken en verzekeringen te zitten. Maar dat doet er niet werkelijk toe, het had evengoed iets anders kunnen zijn. Maar puur op basis van iemands naam, en diens vermoedelijke afkomst, had ik deze persoon al gecategoriseerd.

Wat een moderne Nederland vervolgens denkt is dit: "Ik heb dat niet gedacht, en als iemand mij vraagt of ik zo denk dan ontken ik dat resoluut, want zo denken hoort niet in Nederland". Op dezelfde manier zal haast iedereen resoluut ontkennen racist te zijn, en dergelijke. Ik zal hier ruiterlijk toegeven dat ik overloop van de vooroordelen: ontkennen brengt niemand dichter bij een oplossing, maar legt slechts nog een schep extra boter op ons hoofd. Een werkelijk interessante vraag is: waarom is het mogelijk dat ik, ook al is het maar voor een fractie van een seconde, zo denk over joden? Terwijl ik een socialist ben, tegen discriminatie actievoer, terwijl ik zelf ergens ver afstam van Sephardim en het Joodse deel van mijn familie de oorlog niet overleefde? Mijn moeder had nota bene nog recht op een Irsaëlisch paspoort.

Het is niet dat ik nog nooit een jood anders dan op TV heb gezien. Het is dat, iedere keer dat ik joden tegenkom in de media, dat het bijna altijd een bepaald beeld bevestigd. Zelfs al is het onderdeel van een komedie en is Mort Goldman (boven) uit Family Guy duidelijk een fictief figuur, het gaat toch tussen je oren zitten. In het geval van Family Guy des te meer, omdat het een serie is die persifleert en parodiërt, en zo een op waarheid gebaseerde maar in het absurde getrokken versie van de werkelijkheid continu herhaalt. Daarmee is wat in Family Guy gebeurd altijd wel een beetje waar. Mort is, naast vele andere slechte dingen, gierig, bijzonder gierig, en natuurlijk geen werker, maar een handelaar. In de nationale vooroordelen-carousel Alleen maar nette mensen gebeurd dit ook. Dit soort vooroordeel heb ik ook meegekregen uit de Nederlandse geschiedenis van de 16e en 17e eeuw, die ik redelijk uitgebreid heb bestudeerd. Komen joden daarin voor, dan is het bijna altijd als handelaar, niet als werker of iets dergelijks. Dan ook eerder Sephardim dan Ashkenazim.

Anderzijds, als wij NOS kijken, dan is ons beeld van joden alsvolgt: Holocaust, Israël, Holocaust, Israël, Holocaustherdenking, Holocaust, Joodse Israëllobby, Israël, enzoverder. Dit heeft groot aantal gevolgen, die ik hier niet allemaal kan benoemen. Maar door Israël haast gelijk te stellen met jodendom maakt de NOS joden wereldwijd medeplichtig aan de misdaden van Israël. Nu wil ik niet ontkennen dat daadwerkelijk veel joden achter Israël staan en de misdaden van dat land, maar er zijn ook veel joden expliciet tegen Israël, soms zelfs georganiseerd in bijvoorbeeld Een ander Joods geluid. De media verdraaien zo dag in dag uit hoe over een, zeker ook voor joden, gevoelige politieke kwestie wordt nagedacht, wrijft hen misdaden aan. Ik generaliseer hier over de media omdat de uitzonderingen zoals NRC Handelsblad de regel bevestigen.

Verder zijn joden, als je de media mag geloven, voornamelijk bezig met de Holocaust. Hier valt ook veel over te zeggen, wat hier ik niet allemaal ga opsommen, maar één van de effecten is dat Nederlands jodendom eigenlijk gewoon achterhaald is, iets uit een vaag verleden, bijna 70 jaar. Er zijn geen actuele ontwikkelingen: er is geen levendige joodse cultuur. Hooguit weet een enkeling dat je in Amsterdam niet op z'n Amerikaans bagel zegt, maar dat het hier gewoon beigel, met een even zachte g, heet. Dat is dan nog de traditie: maar waar is het moderne jodendom? Dat komt niet in beeld. Op die manier worden joden tekort gedaan. Joden worden ook zo ook, wederom, over één kam geschoren. Het is niet moeilijk te zien hoe, met de bovenstaande Westerse en burgerlijke media, mensen vooroordelen ontwikkelen over joden.

Dus ik durf de volgende bewering wel aan: de westerse media zijn antisemitisch en worden daarin helaas ondersteund door die joden die, vaak om politieke redenen, hun geloof reduceren tot de Holocaust en Israël.

donderdag 8 augustus 2013

Hoe de staat een middenklasser een belastingdruk geeft van 11,74% - weg met de zelfstandigenaftrek

Een aantal mensen, waaronder veel linksen, vallen over elkaar nu de 'zelfstandigenaftrek' ter discussie staat. Ik zal vertellen waarom dit een bezuiniging is waar wij in principe blij mee moeten zijn. Want de belastingdienst helpt nu grote en kleine bedrijven aan allerlei geweldige belastingvoordelen. Ik zal een boekje opdoen van wat ik zelf tegenkwam. Bovendien ondersteunt de zelfstandigenaftrek het beleid om van werkers quasi-middenklassers te maken.

We beginnen even bij het begin. Waarom is de zelfstandigenaftrek in het leven geroepen? Om mensen te stimuleren te freelancen. Nu ontkent rechts al jarenlang dat werkers, ook wel bekend onder het oude woord arbeiders, niet meer bestaan. Door werkers in een soort middenklasse positie te manoeuvreren wisten onze bazen en politici honderdduizenden werkers inderdaad tot een quasi-middenklasse status te verheffen. Ondertussen behoorde de meerderheid van deze 'middenklassers' acuut tot de onderkant van de middenklasse, waar het onzekerheid troef is, en het leven geen vetpot is. Want de ZZP-constructie leverde vooral veel geld op voor de baas die nu opdrachtgever werd. De crisis heeft hen zwaar getroffen. Al met al echter zien deze mensen zich nu meer, als dit type middenklassers, eerder vertegenwoordigd door types als Rutte, Verdonk en Wilders dan door linkse voormensen. De staking van Post NL ZZP'ers was wat dat betreft niet alleen een mooi moment van strijd, maar ook een uitzondering die de regel bevestigde.

Dus we kunnen stellen dat die ZZP en freelance constructies slecht zijn voor ons als werkende mensen. Voor individuen, maar ook voor ons allemaal. Onze gezamenlijke kracht wordt gebroken. Eén op de acht is nu een quasi-middenklasser gemaakt. De wanhoop van de zelfstandige drukt bovendien over de gehele linie de salarissen, omdat zij geen minimumloon hebben. Maargoed, dit is natuurlijk niet iets dat op zichzelf tot stand is gekomen. Nee, het was een hele bewuste politieke zet. En het gaat hoe dat gaat in Nederland: men wordt er met een regeling ingeluist. We hebben vele liberalisaties gepikt omdat ons een tegemoetkoming zoals de zorgtoeslag in het vooruitzicht werd gesteld. In de rekensommetjes pakten de beleidswijzigingen daarom niet altijd al te dramatisch voor ons uit en de PvdA (altijd de PvdA) wist óók nog wel 'iets' voor de minima te regelen, dus ach, waarom zouden we klagen. Later, als de overgang geslaagd is, en men het normaal vindt, en het verzet vergeten is, wordt de tegemoetkoming langzaam of sneller afgebouwd. Denk nog maar eens terug naar Hans Hogervorst, het jaar 2005, en de zorgwet van toen. Hoe zat toch ook al weer? Hetzelfde flikken ze nu met de zelfstandigenaftrek.

Ik weet prima hoe het zit met de situatie van zelfstandigen. Sinds enige tijd ben ik zelf deeltijdzelfstandige, ik maak websites. Niet omdat ik het leuk vind, maar omdat geen baas me uit wilde buiten, dus moest ik voor me zelf beginnen. Als iemand met een eenmanszaak (zo heet 'freelance' en 'ZZP' eigenlijk) wordt je fiscaal nu enorm in de watten gelegd. Je belastingdruk kan slechts 3,2% zijn. Ik zat ik de zaal van de belastingdienst en ze rekenden het ons voor, wat we hoe moesten opvoeren. De belastingdienst beperkte zich tot de reeds bizar riante legale belastingregels; de kamer van koophandel ging verder en moedigt fraude aan. Met een 'handige boekhouder' kan je ook delen van je hypotheek of huur, gas, water etc. allemaal aftrekken van de belasting.

Pagina 16 van de uitdraai die je krijgt bij de bijeenkomst 'Goede start met de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst' zie je hier.

En dit is dus de winst, nadat je allerlei privé kosten al hebt kunnen aftrekken als zakelijke kosten op advies van de kamer van koophandel èn nog je BTW erover hebt terugegevraagd. Ik kan je vertellen hoe een klin bedrijf investeringen tot 149% kan aftrekken. Maar als we dat dus niet eens meetellen, dan komt men met dit rekenvoorbeeld op een belastingdruk van 11,74%. De normale belastingdruk is. Haalt iedereen die lage druk? Nee. Maar de belastingdruk is laag. Een relatief goedbetaalde werker zit netto al gauw boven de 30%. De boodschap van de belastingdienst is: wordt middenklasser, wij helpen je, met allerlei fijne regelingen. Dat is mij ook letterlijk zo verteld in de kamer van koophandel.

Ik durf dus te beweren dat de gemiddelde middenklasser niet te klagen heeft over de belastingen. En wat zijn ze vriendelijk, meegaand en meedenkend bij de belastingdienst als ik opbel namens mijn eenmanszaak. Dat hoef ik niet te verwachten als ik opbel namens mijn werkende ik. Als bijvoorbeeld een bouwvakker als ZZP'er in de shit zit dan moet hij klagen over andere dingen, namelijk dat hij eigenlijk gewoon een ouderwets lid van de werkende klasse is, en dat hij ook uitgebuit wordt als een werker. Maar dan nu New Age stijl. En dat is precies waarom Max Pam rechts poep zegt wanneer hij schrijft: "Werkenden in vaste dienst hebben zich een schier eindeloze reeks privileges verschaft en nu pakt de coalitie het enige fiscale voordeeltje af dat de zzp'er nog was gegund". Zo draait hij de volgorde om. Bouwvakkers zijn ZZP'ers gemaakt precies omdat ze werkenden in vaste dienst waren wiens rechten zijn afgepakt. We moeten dus niet de zelfstandigenaftrek gaan verdedigen, en de nieuwe shitsituatie daarmee rechtvaardigen en voort doen bestaan, maar we moeten eisen dat werkers weer werkers worden gemaakt, met alle rechten van dien.

dinsdag 6 augustus 2013

Waarom de smeris niet zomaar je demo de stoep op mag sturen

Door voetgangers gevormde colonnes

Voetgangers die op enigerlei wijze een formatie vormen, zoals een groep militairen, een colonne wandelaars of muzikanten, optochten i.v.m. godsdienst of levensovertuiging, betogingen of een uitvaartstoet te voet en op grond daarvan beter de rijbaan kunnen volgen, mogen dit doen. Zij volgen de regels die geldn voor bsuurders van wagens. Dit zijn onbespannen wagens (handwagens) en bespannen wagens (paard en wagen).

ANWB Theorieboek rijbewijs B 2012 p. 58