DEZE SITE IS VERHUIST

maandag 7 januari 2013

Het recht op opruiing: Vrijheid voor Joke Kaviaar

Joke Kaviaar: terrorist of vrijheidsstrijder?
Ergens gaat het ons er wel om om de staat te rellen. Als je ze op de kast heb zitten dan voelt dat erg goed. Het wordt wat minder leuk als je de staat danig heb geïrriteerd dat ze je er voor aanklagen. Dit is wat Joke Kaviaar is overkomen. De staat zit al langer achter aan haar aan, en heb haar ook al eens vastgezet, maar nu is het menens. Morgen dient haar rechtszaak wegens opruiing met terroristisch oogmerk. Maar als Joke de bak in moet, dan ben ik ook schuldig, gooi mij er maar achteraan. Dit is een principekwestie. Joke doet veel zeer principieel werk, maar niet kwalitatief anders dan vele andere activisten. Zij is er tussenuit gepikt om als voorbeeld te dienen voor de rest, met andere woorden, dit is een voorbeeldje staatsterreur.

Eens kijken, hoe zal ik dit beargumenteren. Ik kan natuurlijk het burgerlijke excuus geven, dat het eigenlijk mag wat we doen. Dus dat ga ik eerst even doen. Want dit zijn de maatstaven waarlangs ook de rechtbank meet, toch?

Vrijheid van meningsuiting en vereniging gaat per definitie over afwijkende meningen die een andere manier van regeren, leven etc. voorstaan dan de status quo. Vrijheid voor niet-afwijkende meningen en daden heeft iedere regiem altijd gekend; vrijheid voor afwijkende meningen en daden is de werkelijke lakmoestest van hoeveel daadwerkelijk mag. Daarbij: er bestaan dingen als loze meningen, die worden gevent in debatverenigingen, maar voor Jan met de pet is dat kul. Als wij iets vinden van hoe de wereld er voor staat gaat dat vaak direct over ons leven, waarin wij geteisterd worden door het kapitalistische systeem en die ondingen van de natiestaten. Onze meningen zijn dan ook niet loze meningen, maar een wens of een oproep tot verandering. Daarom schrijf ik afwijkende meningen en daden. Het één volgt uit de ander. De wens tot verandering (mening) leidt tot de daad die de verandering teweeg moet brengen. Vrijheid voor het één moet ook vrijheid voor het ander betekenen, anders is de vrijheid van meningsuiting een lege vrijheid.

Met andere woorden, wij hebben het recht tot opruiing, het aanzetten van andere mensen tot daden die tot verandering kunnen leiden.

Affijn, maar dat is natuurlijk leuk en aardig voor een hersenoefening, zo werkt het niet. Vrijheid van meningsuiting is aan grenzen gebonden: de heerschappij van de kapitalisten mag niet werkelijk ondermijnd worden. Dit is precies de grens tussen een braaf opiniestuk en opruiing. In alle eeuwen, in alle landen, hebben heersers pogingen gedaan om het werkelijk subversieve uit te bannen en het volk voor de gek te houden met palliatieve ‘vrijheden’. In vroegere eeuwen werd ons de vrijheid na de dood beloofd als we ons braaf gedroegen. Nu hebben we het parlement en de burgerlijke wetten om ons te verdoven met nepvrijheden. De staat tolereert dus de loyale oppositie, zoals parlementaire politieke partijen, en probeert de werkelijke oppositie neer te slaan.

Het controleren van immigratie is een cruciaal middel van iedere natiestaat in het reguleren en bespelen van de demografische samenstelling van de bevolking, maar belangrijker, het afschermen van bevolkingen op basis van afkomst is essentieel voor het creëren en in stand houden van overheersingsideologieën als nationalisme en racisme, ideologieën die niet kunnen bestaan zonder grenzen en met vrijheid van beweging. Joke Kaviaars jarenlange harde actievoeren tegen het immigratiebeleid stelt haar dus recht tegenover de staat.

Maargoed, moeten wij nu gaan kruipen voor de bourgeoisie, onze principes loochenen, en ons schikken tot de loyale oppositie? Nee! Dus ik ga het even anders stellen. Opruiing? Ja, en met plezier. Al jaren staat mijn leven in dienst van het vernietigen van het kapitalisme en het omverwerpen van de staat. De staat zal onze wil niet breken, wij gaan door. Alle systemen komen ooit ten val. Sla alle grenspoorten en gevangenissen kapot! Dood aan het systeem!

Vrijheid voor Joke Kaviaar!

Facebook spam is de ultieme vrijheid 
Facebook spam is de ultieme vrijheid