DEZE SITE IS VERHUIST

maandag 2 december 2013

Verbroken verkiezingsbeloftes van de PvdA


In SP-blad Spanning staat een handig overzicht van de verbroken verkiezingsbeloftes van de PvdA. Goed om te memoriseren mocht je ooit nog iemand tegenkomen die overweegt op deze groep pathologische leugenaars te stemmen. Ik tik het hier even punten over, het staat nog niet op het internet. Interessant blad, die Spanning. Staan vaak erg behulpzame feiten en statistieken in. Soms staat er ook complete poep in, zoals over het milieu.

‘Steeds weer stemt de PvdA moties weg die zij op basis van het eigen verkiezingsprogramma eigenlijk zou moeten steunen’

PvdA: betere verdeling van welvaart onder werkend Nederland.
gestem:
            - geen verplichte werkvergunning Roemenen en Bulgaren (1)
            - tegen cao houden in de sociale werkvoorziening
            - tegen niet beperken hoogte en duur WW-uitkering (behoud expliciet in programma)
           
PvdA: aan banden leggen exorbitante bonussen en beloningen.
gestem:
            - tegen aan banden leggen beloningen bij staatsgesteunde banken
            - niet aanpakken verkapte bonussen NS
            - tegen verbieden van vertrekpremies (gouden handdrukken)
            - tegen het aan banden leggen van topinkomens
            - tegen ‘sterkste schouders en de zwaarste lasten laten dragen bij sparen en beleggen’
            - ABN Amro gaat 2015 naar de beurs (verkiezingsprogramma expliciet tegen)

PvdA: geen duurzame economie zonder investeringen in onderwijs, ook als financien tegenzitten
gestem:
            - tegen schrappen nullijn onderwijs (expliciet in campagne: schrappen nullijn)
            - tegen beperken schaalvergroting
            - tegen behoud OV-studentenkaart (programma: breidt OV-kaart uit naar MBO)

PvdA: gezondheidsverschillen tussen rijk en arm nemen toe, marktwerking bied geen oplossing.
gestem:
            - tegen niet vrijgeven aantal zorginstellingen aan markt
            - tegen aanpassen eigen risico ter voorkomen van financieel zorgmijden

PvdA: geen kernwapens, geen JSF.
gestem:
            - Voor mogelijk gebruik van kernwapens en behoud opslag
           
PvdA: eenzijdige bezuinigingsagenda is failliet. Investeren.
            - bezuinigt miljarden

Let wel: het programma van de PvdA was al rechts.

(1) zo is het dan weer wel met de SP, die kennelijk graag discrimineert tussen een Fransman en een Roemeen.