DEZE SITE IS VERHUIST

woensdag 18 december 2013

CBS: Laat stemmen voortaan aan computers over

Prinses Beatrix (links) en CBS directeur-generaal
Van der Veen (rechts) starten Democratie 2.0
Het CBS is met schokkende nieuwe cijfers gekomen over de kosten van democratie. De gemiddelde werker blijkt tijdens werktijd iedere dag zeker 15 minuten de politiek te bespreken. Dit kost de economie op jaarbasis 14 miljard euro. Vooral tijdens verkiezingen lopen de kosten op en blijkt een groot deel van Nederland ettelijke uren noch te produceren noch te consumeren. CBS directeur-generaal Van der Veen pleit daarom voor een "moderne democratie 2.0, een wereld waarin aan de hand van Facebook-likes beleid automatisch wordt gemaakt en geëxecuteerd".

Van der Veen bestrijdt dat hij mensen de vrijheid op meningsuiting ontneemt. "Natuurlijk mag iedereen zeggen wat hij of zij wil, alleen niet ten koste van een ander. De kosten van vrije meningsuiting lopen de spuigaten uit: 14 miljard euro op jaarbasis. Voor dat bedrag zou ook overal in Afrika een waterput geslagen kunnen worden. Mensen die tijdens het werk onproductief zijn door politiek te bediscussiëren, zouden eens moeten realiseren hoeveel menselijk leed zij veroorzaken".

In de CBS statistieken blijkt verder dat verkiezingen en de daaruit volgende praatcircussen (Frans: parlement, oftewel ‘men praat maar’) schadelijk zijn voor de economie. Duidelijk is dat, hoe de uiteindelijke stemverhoudingen ook zijn, het beleid toch hetzelfde blijft. Het woon- en pensioenakkoord noemt Van der Veen een voorbeeld bij uitstek. "Uit de statistieken blijkt dat de PvdA uiteindelijk altijd wel akkoord gaat met iedere bezuiniging. Omdat politici echter ook een bepaalde populariteit dienen te behouden moet dit verpakt worden in dure vergaderingen en veel gekonkel en gedraai. Dit is uitstel en dat is schadelijk voor de economie".

De oplossing bestaat uit twee aanpassingen. Facebook-likes zullen door computers geanalyseerd worden om te bepalen over welke thema’s mensen zich online druk over maken en dit on demand omzetten in nieuw beleid. "Verkiezingen, regeringen en parlementen zijn dan overbodig. Er zullen in dat geval bijvoorbeeld wetten doorgevoerd worden voor voormalige Disney sterren om te twerken". De tweede aanpassing bestaat er uit alle politici te vervangen door Furby’s. "Uit onderzoek blijkt dat Furby’s populairder zijn dan welke politicus dan ook. Een parlement met 150 Furby’s is daarom het meest democratisch en efficiënt.

D66 leider Alexander Pechtold reageerde, geheel ongevraagd, enthousiast op dit laatste idee. "Ons ledenbestand bestaat reeds voor 80% uit Furby’s, aan de rest wordt gewerkt". Pechtold ziet ook een groot voordeel in het afschaffen van de politicus en verkiezingen. "Nu moeten wij jarenlang in de politiek zitten voordat we door kunnen stromen naar de top van het bedrijfsleven. Met dit plan kunnen we deze stap overslaan". Of men op Facebook zich dan mogelijk ook tegen bezuinigingen zou keren, maakt Pechtold zich weinig zorgen. "Daarvoor zijn Miley Cyrus en de Youtube-parodieën veel te interessant. Het afschaffen van de sociale voorzieningen kan voortaan ook gewoon volautomatisch gebeuren".