DEZE SITE IS VERHUIST

donderdag 26 december 2013

Wat er misgaat in een discussie over god tussen een gelovige en een atheist

Op Joop.nl is een 'rationele' discussie gaande over het al dan niet bestaan van god. Deze rationele discussie is de gangbare discussie over god, maar die slaat de plank mis. De aard van geloven is namelijk zo dat die met burgerlijke wetenschappelijke rationaliteit weinig te maken heeft. Tegelijkertijd vervullen de atheïsten met hun rationaliteit juist een profetie uit het Oude Testament. We kijken er naar vanuit de bijbel.

Een discussie over god(en) komt meestal neer op dit, vanuit de atheïst: 1) je kan je god niet bewijzen 2) je verhalen (bijbel) slaan nergens op 3) wetenschap ontdekt telkens meer, dingen die tot voor kort met religie werden verklaard. Het antwoord van de religieuze is dan meestal: 1) je kan gods bestaan niet onderbouwd ontkennen 2) je snapt de verhalen niet juist 3) maar wetenschap kan niet alles verklaren. Meestal gaat deze discussie uiteindelijk nergens heen, maar lopen de emoties wel op.

In Jesaja is te lezen: Toen zei hij [god, RL]: 'Ga en profeteer het volgende tegen dit volk: "Luister goed, maar begrijpen zul je het niet; kijk goed, maar inzien zul je het niet." Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden.'

En Jezus die zei in Mattheüs tegen zijn discipelen, nadat hij in beeldspraken had lopen preken tegen ongelovigen: 'Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling'.

Burgerlijke wetenschap is: zien is geloven. Religie is: geloven is zien.

En daarom is het dus vanuit een rationeel standpunt bezien onzinnig om een discussie over god te houden op rationele gronden.

Dan heb ik het nog niet eens over de historische en sociale achtergronden van dit probleem.

Iedereen nog een gezegend Sol Invictus toegewenst.