DEZE SITE IS VERHUIST

maandag 17 december 2012

Staat in de tegenaanval: deportatie mag, delen Somalie zijn veilig

Bomaanslag in Mogadishu, 14 december 2012
De vluchtelingen brengen met hun acties de staat in een lastig pakket. Zij tonen aan dat het beleid faalt. Fred Teeven, de betrokken staatssecretaris, gaat nu in de tegenaanval. Mogadishu, een stad in Somalië is vrij en veilig genoeg, want de Talibanachtige Al Shabaab zit niet meer in alle stadsdelen, zegt Teeven. Dit is een tactiek met twee doelen. Ten eerste probeert Teeven de discussie te verplaatsen van Nederland naar Somie. Ten tweede probeert hij met het verhaal van de vluchtelingen en hun solidariteit te ondergraven. Maar wat hij zegt is niet waar en afkomstig van onbetrouwbare bronnen.

Het ambtsbericht [van een Nederlandse ambtenaar ter plekke] vermeldt dat de veiligheidssituatie in Mogadishu tijdens de  verslagperiode nog steeds slecht was, maar dat er in deze periode hier en daar (sterke) verbeteringen optraden. Zo is Al-Shabaab sinds februari 2012 niet langer  aanwezig in het overgrote deel van de stad. De situatie van oorlogsgeweld waarbij  vele burgerslachtoffers vielen is overgegaan in een situatie van meer gericht  geweld van de zijde van Al-Shabaab tegen specifieke groepen, te weten personen  die politieke activiteiten verrichten voor de Somalische autoriteiten, medewerkers  van ngo’s en journalisten. Volgens het ambtsbericht kunnen de inwoners van  Mogadishu, ook vrouwen, zolang zij zich niet met politiek of ngo’s inlaten zich ongehinderd door milities door de stad begeven. Inwoners kunnen verhuizen naar andere districten om eventueel geweld in hun eigen districten te ontlopen. De markten in de stad zijn weer vrij toegankelijk, het (zaken)leven bloeit in delen weer op en er wordt gebouwd.   
Laten we bij het begin beginnen. De regering heeft over de hele wereld mensen zitten die de regering vertegenwoordigen en door hen betaald worden. Dit is de bron van informatie van de staatssecretaris. Is dit een betrouwbare bron? Ik vindt van niet. Er is gegronde reden om aan te nemen dat de ambtenaren ter plekke niet onafhankelijk een analyse maken, maar dat ze de regering naar de mond praten. Spuug niet in de hand die je voedt, heet dat.

'Al Shabaab zit niet meer in alle stadsdelen'. De staatsecretaris is erg precies. Het gaat dus niet meer om onveilige landen of regio's, maar om wijken en dergelijke. En dat voor iemand van een partij wiens leider in 2007 is veroordeeld wegens racisme tegen Somaliërs. De staatssecretaris heeft zelf een veiligheidsadvies: hou je niet met politiek bezig of met hulporganisaties, dan ben je veilig. Wat een belachelijke onzin! Ik probeer hier een goed argument tegen te formuleren, maar dat gaat bijna niet. Dit is zo'n ongelovelijk hatelijke onzin dat hier gewoon niet mee te reden valt. Het idee dat sommige stadsdelen levensgevaarlijk zijn, maar die er vlak naast niet, en het grootste deel van het land ook niet, is totaal van de pot gerukt. Het is alsof je na een machtsovername van de Taliban hier zegt dat mensen uit Amsterdam-Centrum terecht mogen vluchten, maar diegenen die Amsterdam-West niet. Zo werkt het niet. O trouwens, Mogadishu heeft geen vluchtveld, zoals Teeven schrijft. Die is kapotgeschoten. Er is de K50 landingsbaan, 50 kilometer buiten de stad. Dus ook buiten de nep-veiligheid van de 'vredestroepen'.

Wanneer kom je dan wel volgens de staatssecretaris in aanmerking voor (politiek) asiel? Kennelijk nooit. Teevens oproep tot het 'niet met politiek of hulporganisaties bezighouden' is niets anders dan een oproep leidzaam en schuw onder een levensgevaarlijke dictatuur te leven. En wat nou als iemand toevallig wel zich met politiek bezighoudt? Is dat dan zijn eigen stomme fout? Stuurt Fred Teeven bij de volgende begrafenis van een slachtoffer in Somalie een kaartje met 'He jammer dat je dood bent joh! Condoliflapstaart @ nabestaanden namens de Nederlandse regering. Maar tsja, had jullie maar ambtsbericht 2012-0000663989 moeten lezen. Ik had toch vertelt dat je je niet met politiek mag bemoeien? Eigen fout!'

Dus met een redelijke discussie over voorwaarden van veiligheid heeft dit niets te maken. Dit is een totaal van de pot gerukte manier om in de tegenaanval te gaan tegen de vluchtelingen. Door dit soort extremistische larie te spuien verplaatst Teevende discussie wel weg van het falende Nederlandse asielbeleid naar de vraag of Mogadishu veilig is. Niet toevallig staat woensdag een vergadering gepland in de kamer over de controversieële ontruimingen van de tentenkampen. Dit is een rookscherm, een afleidingsmanouevre.

Ten tweede probeert Teeven verdeeldheid te zaaien onder de vluchteligen. De ervaring leert dat de overheid hier helaas succesvol in kan zijn. Vlak voor en ontruiming van Ter Apel wist de deportatiemachine vele Irakezen weg te lokken met halve beloftes, om vervolgens de verdeelde rest makkelijk op te kunnen pakken. Vanwege de verschillende achtergronden hebben de vluchtelingen verschillende uitgangsposities in hun immigratieprocedure. Fred Teeven probeert deze verschillen te vergroten om de solidariteit te breken. Hier moet wij voor waken.

Aanstaande woensdag zullen vluchtelingen protesteren bij de Tweede Kamer om 7 uur. Kom ook! Eis een oplossing voor alle vluchtelingen. Na de ontruiming van de Koekamp kunnen we niet op ons laten zitten!


Facebook spam is de ultieme vrijheid 
Facebook spam is de ultieme vrijheid