DEZE SITE IS VERHUIST

vrijdag 15 maart 2013

Vluchtkerk biedt valse hoop?Vandaag kwam de zoveelste aantijging dat de Vluchtkerk valse hoop biedt. De Raad van Kerken deed dit keer een duit in het zakje. Eerder deed ook Pownews en de VVD eenzelfde aantijging. Hier zal ik uitleggen waarom de Vluchtkerk wel hoop biedt en het standpunt van de Raad van Kerken getuigd van weinig respect voor de vluchtelingen.

Nieuws: RvK Amsterdam distantieert zich van uitspraken Schippers. "De betreffende uitspraken komen echter niet voor rekening van de besturen van de Raad van Kerken Amsterdam. De Amsterdamse Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken, een platform van kerkelijke organisaties voor opvang en ondersteuning van asielzoekers en vluchtelingen, is de afgelopen maanden in alle solidariteit bij het tentenkamp aan de Notweg en vanaf begin december 2012 bij de Vluchtkerk betrokken geraakt."

Vaak worden ondersteuners met papieren geconfronteerd met de vraag 'bied je geen valse hoop door dit te doen?'. Deze hele vraag is gebaseerd op een paternalistische houding. Het zijn namelijk niet de ondersteuners die het kamp gestart hebben of gaande houden. Het zijn de vluchtelingen zelf, die wilden breken met hun onzichtbaarheid. Zij gingen daarom actie voeren in de vorm van tentenkampen, demonstraties en het betrekken van gebouwen. Het kan dus nooit zo zijn dat ondersteuners valse hoop bieden, want ze doen in principe slechts dat wat in de naam is inbegrepen: ondersteunen. Het was niet de Diakonie, No Border, de IS of wie dan ook die de vluchtelingen overtuigde om actie te gaan voeren. Dit deden ze zelf. Dat de VVD, Pownews en nu kennelijk ook de Schippers van de Raad van Kerken (RvK) er van uit gaan dat ondersteuners en activisten de show bepalen, getuigd van een paternalistische, respectloze houding.

Daarnaast verspreid de RvK via Schippers verkeerde informatie. De vluchtelingen zouden beter af zijn in een AZC. Wakker worden RvK, ze mogen helemaal niets deze mensen. Als je geklinkerd bent nadat je in vreemdelingendetentie hebt gezeten, ben je administratief verwijderd. Deze mensen bestaan niet voor de staat. Ze hebben geen status of rechten en kunnen dus ook niet in een AZC zitten. Dat is de betekenis van de leus WIJ ZIJN HIER. Ze zijn hier wel degelijk en dus heeft de staat een zorgplicht, omdat het de mensenrechten van hen niet mag schenden.

Daarnaast is de Vluchtkerk géén vorm van verblijf. Het is een actie. Daarom gaan we ook continu de straat op. Dinsdag 12 maart gingen we met 100 mensen richting Den Haag uit de Vluchtkerk, twee bussen vol. Er zijn inderdaad sommige groepen en organisaties die vooral naar de Vluchtkerk kijken als een vorm van verblijf, waaronder kennelijk de Raad van Kerken. Inderdaad biedt dat geen hoop. De politiek zal alleen veranderen vanwege actie, niet vanwege een verblijf ergens.

De RvK heeft het niet over actie, het heeft het slechts over hoe onmogelijk het is om iets te veranderen in het systeem. Daarmee biedt de RvK geen hoop en accepteert het de gruwelijke omstandigheden waarin ongedocumenteerden gedwongen worden te leven. De vluchtelingenacties bieden hoop. Want voor het eerst in tijden is er nu maatschappelijke ophef over de situatie van ongedocumenteerden. De vluchtelingen dwingen politici tot het erkennen dat er een probleem is. Daarmee hebben ze in anderhalf jaar meer voor elkaar gekregen dan jaren gelobby van gesubsidieerde clubs.

Raad van Kerken Amsterdam Noord steunt ons onderhand, waar wij zeer dankbaar voor zijn. Wellicht dat de overkoepelende RvK bang is om zich uit te spreken tegen de staat. Nu beste Kerken, leer van Calvijn dat je eigen geweten zwaarder weegt dan de wet. Of luister naar Dominee Smoutius. Als de staat zijn plicht niet vervuld, 'soo sullen de kinderen, jae de steenen van de straat, den Heere daer in dienen.'

Anderzijds kan het best zijn dat Ingrid Schippers helemaal niet spreekt namens de RvK. Binnen hun Amsterdamse gelederen was kort geleden een meningsverschil: ondersteunen wij nog slechts mensen met uitzicht op papieren, of allemaal? De 'WOU' waar Schippers toe behoort betoogde het eerste, de taakgroep vluchtelingen het tweede. 'WOU' trok zich daarom terug uit de taakgroep vluchtelingen van de RvK Amsterdam. De vraag aan de Raad van Kerken is dus of mevrouw Schippers namens zichzelf spreekt of dat ze de mening verkondigd van de gehele Raad. Neem afstand van de uitspraken van mevrouw Schippers.


Facebook spam is de ultieme vrijheid Facebook spam is de ultieme vrijheid